Vi hjälper våra kunder nå nästa nivå.

Vi uppnår detta genom att, oberoende och baserat på fakta, analysera våra kunders verksamhet i syfte att hjälpa dem att finna ny kunskap och fokusera sitt förbättringsarbete till de områden där det ger störst nytta. Vi eftersträvar alltid att leverera förankrade och tydliga resultat som kan utgöra grund för beslut, förbättringar och implementering.

Grunden för våra verktyg och analyser är den dolda kunskap som går att finna genom att extrahera, fusionera, visualisera och analysera stora datamängder från våra kunders verksamhet.

Rekonstruktion av händelseförlopp

Ett område där vårt sätt att arbeta har varit mycket framgångsrikt är övningsutvärdering samt analystjänster inom prov och validering. Inom bägge dessa områden kommer data i huvudsak från sensorer, ledningssystem och annan information som visar på olika typer av skeenden i tid och rum. Avseende detta har vår personal mycket erfarenheter och kompetens. 

Tjänster

Vi utformar våra tjänster och produkter utifrån respektive kunds specifika önskemål och behov.

  • Helhetsåtagande 

Kunden tillhandahåller den data som skall analyseras och vi ansvarar för såväl den personal och de analysverktyg som behövs. Kunden får regelbundet och efter behov beslutsunderlag, analyser och genomgångar av resultat.

  • Metodik och analyssystem för rekonstruktion

För de kunder som önskar utföra rekonstruktion och analyser på egen hand tillhandahåller vi specialanpassade analysprogramvaror samt träning och support.

  • Konsulttjänster

Vår personal har stor erfarenhet av att tillämpa vetenskapliga metoder och verktyg för att identifiera, definiera och visualisera komplexa problem.
Vi hjälper till inom områden som mjukvaruutveckling, dataanalys, datavisualisering, utredningar och andra områden. 
Fråga oss om du är intresserad så tar vi fram ett förslag på vad vi kan hjälpa till med.
Vi tillhandahåller konsulter för både långa och korta uppdrag.

För mer information, kontakta oss på info@kriisa.se

© Kriisa Consulting AB 2016